Free Online Russian - English Dictionary & Text Translation Service

English » Russian Translations for "you are your own mistress"
Func. Word Definition Pron.
{PHR} you are your own mistress госпожа: вы сами себе госпожа

English » Russian Indirect translations for "you are your own mistress"
Func. Word Definition Pron.
{N} games-mistress преподавательница физкультуры 'geımz,mıstrıs
{N} mistress хозяйка дома 'mıstrıs
{N} mistress (F) госпожа 'mıstrıs
{N} mistress (F) повелительница 'mıstrıs
{N} mistress (F) владычица 'mıstrıs
{N} mistress (F) барыня 'mıstrıs
{N} mistress (F) мастерица 'mıstrıs
{N} mistress (F) искусница 'mıstrıs
{N} mistress (F) учительница 'mıstrıs
{N} mistress (F) преподавательница 'mıstrıs
{N} mistress (F) возлюбленная 'mıstrıs
{N} mistress (F) любовница 'mıstrıs
{PHR} you are mistress of the situation хозяйка: вы хозяйка положения
{ID} Mistress of the Adriatic (F) Венеция [геогр.]
{N} music-mistress преподавательница музыки 'mju:zık,mıstrıs
{N} school mistress школьный: школьная учительница 'sku:l,mıstrıs
{N} school mistress (F) женщина-директор школы 'sku:l,mıstrıs
{N} wardrobe mistress (F) костюмерша